Nama Pengguna  *  
Id Pengguna
Emel  *  
No. Kad Pengenalan  *  
No. Kakitangan  *  
No. Telefon Bimbit Pengguna  *  
Status Kumpulan Pengguna  *  
Status Pengguna  *