Acara Sukan > Congkak

 
Peraturan Pertandingan
Jadual & Format Pertandingan
Keputusan Perlawanan
Borang Penyertaan
Album Sukan
  Peraturan Pertandingan

LAIN-LAIN ACARA

Bola Sepak
Golf
Futsal
Lawn Bowl
Bola Jaring
Sepak Takraw
Bola Tampar
Badminton
Ping Pong
Tenpin Boling Lelaki
Tenpin Boling Wanita
Dart
Karom
Congkak
Batu Seremban
Pertandingan Lintas Hormat Kontinjen

1. NAMA
Pertandingan ini dinamakan PertandinganCongkak Karnival Sukan Tani 2006 bagi merebut Piala Pusingan Pengurus Besar MADA.
2. PENGELOLAAN
Pertandingan ini dianjurkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).
3. PENYERTAAN
Kelayakan penyertaan hendaklah mematuhi Perkara 4 dalam Peraturan Tetap/Am Karnival Sukan Tani 2006.
4. YURAN PENYERTAAN
Perkara 4 Para 4.1.7 hingga 4.1.10 dalam Peraturan Am Karnival Sukan Tani 2006 digunapakai.
5. ACARA PERTANDINGAN / SUSUNAN PERTANDINGAN
Acara Berpasukan.
6. PENDAFTARAN DAN KELAYAKAN PEMAIN
6.1

Setiap pasukan yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini mestilah mengisi borang penyertaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan.

6.2

Setiap pasukan boleh mendaftar tidak lebih dari 5 orang pemain. Hanya pemain yang berdaftar sahaja dibenarkan bertanding di sepanjang pertandingan ini.

7. PAKAIAN PERTANDINGAN
Perkara 6 dalam Peraturan Am Karnival Sukan Tani 2006.
8. SISTEM PERTANDINGAN

Sistem pertandingan adalah seperti di lampiran dan akan dijelaskan pada hari pertandingan.

9. MENARIK DIRI ATAU MENYERAH KALAH

Perkara 8 dalam Peraturan Am Karnival Sukan Tani 2006 digunapakai.

10. BANTAHAN

Semua bantahan yang dikemukakan oleh mana-mana pasukan hendaklah mematuhi Perkara 14 dalam Peraturan Am Karnival Sukan Tani 2006.

11. PERATURAN
Semua pertandingan hendaklah mengikut Undang-Undang Tempatan dan Peraturan Am serta Peraturan Pertandingan Karnival Sukan Tani 2006
12. PERCANGGAHAN

Perkara 19 dalam Peraturan Am Karnival Sukan Tani 2006 digunapakai.

SISTEM PERTANDINGAN CONGKAK

FORMAT PERTANDINGAN

Pertandingan akan diadakan secara liga kumpulan.Setiap pasukan dikehendaki mengemukakan 5 orang pemain.Johan dan Naib Johan setiap kumpulan adalah layak untuk ke peringkat seterusnya.

PERATURAN BERMAIN

1-Format pertandingan adalah secara liga kumpulan.
2-Permainan ini akan diadakan secara berkumpulan yang terdiri dari 2 orang peserta dengan 2 permainan.
3-Setiap satu permainan hanya melibatkan 2 orang peserta sahaja.
4-Setiap pemain mempunyai 7"Kampung"sederet dan sebuah 'Rumah'.
5-"Rumah"tiap-tiap disebelah kiri.
6-Tiap-tiap "Kampung"diisi dengan 7"Buah".
7-Permainan ini hanya akan diadakan sebanyak 2 pusingan sahaja untuk setiap satu permainan,kecuali jika pemain mendapat mata seri maka pusingan ke tiga akn dijalankan untuk menentukan pemenangnya.
8-Untuk mendapat mata kemenangan,kiraan mata daripada kedua-dua pemain.
9-Sekiranya dalam permainan,peserta termasuk buah di dalam rumah yang terbakar secara sengaja atau pun tidak maka buah tersebut akan diberikan secara percuma kepada pihak lawan.

Pusingan Pertama
1-Kedua-duapemain dikehendaki berjalan serentak bermula dari sebelah kampung mereka.Buah hendaklah dimasukkan pada tiap-tiap kampung sendiri.Seterusnya masukkan ke dalam Rumah sendiri dan melalui Kampung lawan hinggalah salah seorang dari pemain mati (Ia dikira mati apabila Buah terakhir singgah di kampung lawan yang tidak mempunyai Buah)dan seorang sahaja yang masih hidup boleh meneruskan permainan.

2- Jikalau Buah terakhir singgah, bertentangan di mana-mana Kampung yang mempunyai Buah, ia boleh mengambil Buah di dalam Kampung itu untuk meneruskan perjalanannya.

3- Jikalau mati di Kampung sendiri, bertentangan dengan Kampung lawan yang mempunyai Buah dalam Kampung lawan(Jika tiada buah dalam Kampung lawan maka ia mati dalam kerugian), tetapi jika sekiranya pemain belum sempat melalui Kampung lawandan tiba-tiba mati, ia tidak berhak mengambil buah dalam Kampung lawan.

4- Setiap pemain dikehendaki berusaha menambahkan Buah seberapa banyak ke dalam Rumah masing-masing.

5- Di akhir permainan apabila Buah tinggal beberapa biji sahaja dalam Kampung masing-masing, mereka dikehendaki berjalan tapak secara serentak menuju ke Rumah masing-masing. Pemain yang masih mempunyai Buah akan diberi 1 mata.
6- Sebelum memulakan Pusingan Kedua, pemain yang menang tapak akan diberi 1 mata.

B. PUSINGAN KEDUA

1- Pemain yang menang tapak dalam pusingan pertama tadi akan memulakan permainan dalam pusingan kedua.

2- Lain-lain sama seperti pusingan pertama.

C. PUSINGAN KETIGA

1- Sama seperti di dalam pusingan pertama.

Nota: Satu mata sahaja akan dikira dalam pusingan ini. Perkiraan mata ini akan diambil dari pemain yang menang tapak.

D. PERKIRAAN MATA

1- Setiap pusingan mempunyai 2 mata dan 2 pusingan mempunyai 4 mata.

2- Untuk pusingan ketiga (jikalau pemain didapati seri setelah bermain dalam kedua-dua pusingan) hanya satu mata sahaja di ambil dalam pusingan ini.

3- Pemenang akan dikira dari mereka yang mempunyai mata terbanyak.

E. JUMLAH MATA SERI

1- Sekiranya di dapati jumlah mata seri, seorang wakil pemain dari kumpulan akan ditandingkan semula bagi menentukan kemenangan.


SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN CONGKAK


1- Pertandingan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak Penganjur.

2- Pemain yang tidak hadir pada masa yang ditetapkan dan setelah masa menunggu selama 10 minit diberi maka pihak lawan akan diberi kemenangan percuma.

3- Pemain-pemain yang sedang bermain dilarang meninggalkan permainan tanpa izin pengadil atau Ahli Jawatankuasa Teknikal Pertandingan.

4- Semua perlawanan akan diadili oleh pengadil yang dilantik oleh Penganjur samada terdiri daripada kalangan peserta yang tidak bermain mahupun daripada kalangan pegawai/ Ahli Jawatankuasa Teknikal Pertandingan.

5- Pihak Penganjur berhak meminda jadual dan tarikh kejohanan sekiranya perlu. Notis pindaan akan diberitahu dari masa ke semasa.
6- Dalam keadaan tertentu, di mana tidak dinyatakan dalam undang-undang kejohanan ini terdapat sebarang kekeliruan dan masalah, maka keputusan daripada pihak Penganjur adalah dikira muktamad.

7- Hadiah-hadiah akan diberi kepada Johan, Naib Johan dan Ketiga.

 

   
 
     

 

 

 

 

 

Hakcipta Terpelihara 2006 FAMA.
Paparan terbaik : 800 X 600. Internet Explorer 5 dan keatas.